Általános Szerződési Feltételek

a Deltha Rendszerház Kft által üzemeltetett MagnumSZÁMLA / DelthaCONTO / DelthaBÉR számlázó-készletező/könyvelő/bérszámfejtő programokhoz

Üzemeltető-Szolgáltató
Cégnév: Deltha Rendszerház Kft.
Iroda és Levelezés cím: 1025 Budapest, Zöldkert út 3/b.
Adószám: 11357478-2-20
Cégjegyzék szám: 20 09 062926
Telefon: +36 (1) 487 0147
E-mail cím: info@deltha.hu
Szerződés nyelve: Magyar

1. Szerződés tárgya

A Szolgáltató a Felhasználó részére számlázó/bérszámfejtő/könyvelő programot biztosít a mindenkor érvényben lévő deltha.hu oldalon meghatározott díj ellenében.

Felhasználónak minősül minden olyan gazdálkodó szervezet (legyen szó egyéni vagy társas szervezetről), amely a mindenkor érvényben lévő díjszabás alapján éves szerződést köt a Szolgáltatóval.

A MagnumSZÁMLA, DelthaCONTO, DelthaBÉR programok számítógépre telepítve használhatóak, amelyhez működő internetkapcsolat és a Szolgáltató által minimálisan ajánlott hardver és szoftver környezet szükséges.

A MagnumSZÁMLA program (továbbiakban számlázó program) a hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelő módon hozza létre és állítja ki a Felhasználó által rögzített adatokkal a papír alapú számlát.

Ingyenes kipróbálás

A Szolgáltató a jogszerű használatot megelőzően kérésre 30 napig díjmentesen egy demó verziót biztosít a Felhasználó részére melynek keretén belül a program kötelezettségek nélkül kipróbálható és megismerhető. A demó verzióban a számlázó programban a „DEMO VERZIÓ” vízjel jelenik meg minden bizonylaton, valamint a másolat megnevezés, így biztosítva a visszaélések elkerülését. A kipróbálás alkalmával rögzített számlák nem adóügyi bizonylatok. A számla kiállítói név felhasználási díj esetén kerül beállításra.

A Felhasználó az általános szerződési feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a számlázó program használatának megkezdésével és forgalomból történő kivonásával a NAV felé bejelentési kötelezettsége keletkezik.

2. Felhasználási feltételek

A Felhasználó magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az általános szerződési feltételek minden pontjának elfogadását és használat közbeni betartását.

A Felhasználó a felhasználási díjat a Szolgáltató proforma számlája alapján előre köteles kifizetni, mely után Szolgáltató az erre az időszakra kiállított számlát megküldi.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a program használatához szükséges a Szolgáltató által meghatározott minimális rendszerigényekkel rendelkező számítógéppel kell rendelkeznie.

Számlázó program vásárlását kizárólag adószámmal rendelkező Felhasználó teheti meg, mely adószámot regisztráltatni kell Szolgáltató ügyfélszolgálatán. Program jogszerű használatot csak azokra a napokra biztosít a Szolgáltató, mely napokra az felhasználási díj meg van fizetve, illetve a számlát kiállító Felhasználó az adószámát regisztráltatta.

A Szolgáltató soha semmilyen körülmények között nem vállal garanciát továbbá felelősséget a Felhasználó által rögzített adatokért és kiállított számlákon rögzített adatok valódiságáért, illetve a nem rendeltetésszerű használatból adódó károkért.

A Felhasználó minden számla rögzítését megelőzően ellenőrizheti, hogy a megadott adatok helyesen kerültek-e rögzítésre. Amennyiben valamely adat nem megfelelő minden esetben javítani tudja a lezárás előtt.

A Felhasználó nem jogosult a szerződés illetve felhasználási jog harmadik félre történő átruházására.

A Felhasználó köteles a saját hatáskörén belül gondoskodni a program használatához szükséges adatok biztonságos tárolásáról. Az adatok elvesztéséből adódó károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a Felhasználó kártérítési igénnyel nem élhet.

Írásos terméktanácsadás

Minden program megvásárlásához automatikusan jár írásos tanácsadás, mely jelenthet e-mailes, faxon küldött vagy levélen küldött tájékoztatást, választ felmerülő kérdésekre. Az írásos terméktanácsadás kizárólag a program használatára vonatkozik, könyveléstechnikai, jogi és adó-tanácsadási javaslatokat, tanácsokat a Szolgáltató nem nyújt.

A Szolgáltató részére beérkező Felhasználói kérdéseket 1-3 munkanapon belül feldolgozza és e-mailben, vagy szükség szerint egyéb kapcsolat felvételi csatornán keresztül megválaszolja (például: telefonon).

Jogszabálykövetés

A Szolgáltató vállalja, hogy a magyarországi hatályos jogszabályoknak megfelelő működést biztosítja (rendeltetésszerű használat mellett) a Felhasználó részére az előfizetett időszak teljes egészére.

Jogszabály változás esetén a Szolgáltató a megfizetett időszakon belül nem számol fel külön díjat a jogszabály követés elvégzéséért.

Felhasználói dokumentáció

A Szolgáltató (technikai) felhasználói dokumentációt biztosít a Felhasználó részére a program használatához. A dokumentáció letölthető változata a deltha.hu oldalon elérhető.

A dokumentáció törvényben előírt archiválása, megőrzése a Felhasználó feladata. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó károkért.

Általános információt, illetve segítséget a programhasználathoz e-mailben az info@deltha.hu e-mail címen kérhet. Általános kérdéseit, felhasználási díjjal kapcsolatos kérdéseit telefonon a 06-1-487-0147 telefonszámon, e-mailben az info@deltha.hu címen kérhet ügyfélszolgálati időben. A Szolgáltató az egyes e-mail értesítések kézbesítésére garanciát nem vállal az esetlegesen fennálló technikai korlátok miatt (levélszűrő, vírus kereső, tűzfal stb programok).

Ügyfélszolgálat elérhetősége / Hibabejelentés

Ügyfélszolgálat nyitva tartása: Hétfőtől-péntekig, munkanapokon 9-16 óra között.
E-mail: info@deltha.hu
Telefon: +36 1 487-0147

3. Szerződés időtartama, programhasználat megrendelése

Programjainkat kizárólag írásban, vagy ügyfélszolgálatunkon személyesen tudja megrendelni. A felhasználási díj egy évre (azaz 365 naptári napra) vonatkozik, mely alapján határozott idejű szerződés köttetik, mely a Felhasználó és a Szolgáltató között elektronikus formában kötött szerződésnek minősül.

Írásbeli árajánlat után, megrendelés esetén díjbekérő számlát küldünk, mely alapján előre kell rendezni az éves felhasználási díjat. Amennyiben részletekben szeretne fizetni, úgy ezt az árajánlat kérésekor, vagy a megrendelésnél előre kell jeleznie. A felhasználási díj a Szolgáltató által megadott bankszámlán történő megjelenést követően egy munkanapon belül jóváírásra kerül. Az összeg befizetője/átutalója nevére számlát állítunk ki és postázzuk.

Szerződés újrakötése, meghosszabbítása

A szerződés az egy év elteltét követően nem kerül automatikusan újrakötésre, sem pedig hosszabbításra. A Felhasználó és a Szolgáltató szabadon dönthet a szerződés újrakötéséről.

A Szolgáltató a felhasználási díj lejáratáról automatikusan a Felhasználó által megadott adminisztrátori e-mail címre (címekre) elektronikus formában (e-mailben) értesítőt küld, amelyben tájékoztatja a szerződés lejártáról, továbbá a szerződés újrakötési szándékának rögzítéséhez szükséges lépések elvégzéséről. Az értesítések Felhasználó által történő figyelmen kívül hagyásából adódó problémákból a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4. Szerződés felmondása

A szerződő felek a szerződés időtartama alatt, annak bármely szakaszában jogosultak a szerződés felmondására. Sem a Felhasználó sem pedig a Szolgáltató által kezdeményezett szerződés felmondás alkalmával nem jogosult a Felhasználó díjvisszatérítés igénylésére.

A Szolgáltató jogosult az általános szerződési és felhasználási feltételek bármely pontjának a Felhasználó által történő megszegése alkalmával azonnali, minden előzetes jelzés nélkül Felhasználó licence-t letiltani és a szerződést felmondani.

5. Díjszabás

Az aktuális, érvényben lévő díjszabás a deltha.hu webcímen érhető el, illetve kérésre szolgáltató külön megküldi Felhasználó részére.

Az esetlegesen felmerülő egyedi igények megvalósítási lehetőségéről és annak díjszabásáról kérjen árajánlatot az ügyfélszolgálaton keresztül.

6. Adatmentés, helyreállítás

A Szolgáltató részéről technikai hibából (szoftveres) bekövetkezett adatvesztésből adódóan esetlegesen felmerülő Felhasználót érintő károkért, többlet munkáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, nem téríti meg azokat.

A Szolgáltató a Felhasználó számítógépének hibás vagy nem rendeltetés szerű használatából adódóan bekövetkezett adatvesztésért felelősséget nem vállal, csak úgy mint a Felhasználó által használt számítógépes hálózat, internet kapcsolat biztonságáért, működéséért.

A Felhasználó hibájából bekövetkezett programvesztés alkalmával a Szolgáltató ingyen biztosítja a program újbóli elérhetőségét amennyiben Felhasználó rendelkezik érvényes szerződéssel, vagy szerződés meghosszabbítással. Szolgáltató nem készít a Felhasználó adatállományáról semmilyen formában mentést, és ilyen adatot nem is tárol, a hardware vagy software elvesztése, megsemmisülése esetén ilyen adatot nem is tud szolgáltatni. Javasolt, hogy a Felhasználó rendszeresen készítsen mentést az általa gondozott adatállományról. Az adatok nem rendszeres mentéséből adódó, továbbá a már lementett adatok tárolásából-elvesztéséből bekövetkezett károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vis major A szerződő felelek egyike sem vonható felelősségre az ésszerű ellenőrzésén kívül eső okból bekövetkezett nem teljesítés miatt. Például: tűz, robbanás, áramszünet, földrengés, árvíz, vihar, munkabeszüntetés, embargó, munkaügyi vita, polgári vagy katonai hatóság cselekedetei, háború, terrorizmus (internetes terrorizmus), természeti csapás, internetes adatszolgáltatók cselekedetei vagy mulasztásai, szabályozó vagy állami hatóságok tevékenysége vagy mulasztásai (beleértve olyan jogszabályok, rendelkezések vagy egyéb kormányzati intézkedések bevezetését, amelyek befolyásolják a programfrissítés nyújtását). Ezen rendelkezés nem vonatkozik a Felhasználó jelen szerződésből adódó fizetési kötelezettségére.

7. Adatkezelési nyilatkozat, adatkezelési elvek

A Felhasználó jelen általános szerződési feltételeit a felhasználási díj kiegyenlítésével elfogadja, hozzájárul adatainak kezeléséhez, melyek kezelése során a Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően jár el.

Az adatok megadása önkéntesen történik. Az adatok tárolását és kezelését a Szolgáltató végzi, melyek tárolását saját szerverein tárolja melyek hazai, illetve nemzetközi szerverközpontokban kerülhetnek elhelyezésre.

Kezelt adatok köre: Név/Cégnév, e-mail cím, telefonszám, bankszámla szám, adószám, cégjegyzék szám, posta és számlázási cím, kapcsolattartó személy neve és telefonszáma.

A kezelt adatok megadására a programhasználat illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációk Felhasználó részére történő eljuttatásához továbbá a felhasználási díjának számlázása miatt van szükség.

A Szolgáltató a megadott adatokat bizalmasan kezeli, nem adja ki harmadik fél számára, azonban kivételt képezhetnek az esetlegesen előforduló olyan jogi esetek, amikor a Szolgáltatónak kötelessége a hatóságoknak átadni a kért információkat a megfelelő dokumentumok és igazolások birtokában. A Szolgáltató minden esetben a jogi képviselőjének ellenőrzését követően tesz eleget a hatóságok ezen kéréseknek, mellyel kapcsolatos jogi ügyintézés során felmerülő költségeket a Felhasználóra hárítja.

A kezelt adatokat a Szolgáltató mindaddig tárolja, amíg a Felhasználó érvényes felhasználási díjfizetéssel rendelkezik, illetve nem kéri azok törlését. Az adatok törlését a Szolgáltató elérhetőségei valamelyikén írásban kérheti.

Jelen dokumentum magyar nyelven és elektronikus formában kerül elfogadásra illetve megkötésre, magatartási kódexre nem utal, a Szolgáltató nem iktatja, postai úton nem küld nyomtatott példányt a Felhasználó részére. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet alapján az Felhasználó 8 munkanapon belül elállhat indoklás nélkül a szerződéstől. Szoftver felhasználási díj esetére ezen szabályzat nem vonatkozik mivel az Felhasználó megkezdte a program használatát az ingyenes kipróbálási lehetőség keretén belül, így megismerhette a program minden részletét és ismeretében lehetett annak, hogy mit nyújt az előfizetett változata.

A Szolgáltató az adatokat a törvényben előírtak szerint, a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli és mindent megtesz azok biztonsága érdekében a 2001. évi CVIII törvény figyelembevételével.

A Szolgáltató az önkéntesen megadott adatok biztonságáért kizárólag a saját szerverein történő tárolásáért tudja vállalni a felelősséget, a Felhasználó partnereinek és vásárlóinak adatainak feldolgozásáért, feléjük történő adatkezelési és tájékoztatási kötelezettségekért felelősséget nem vállal, ezek az Felhasználó kötelezettségei.

A Szolgáltató garantálja, hogy bármely kommunikációs csatornán történő Felhasználói kérdés alkalmával felmerülő és birtokába jutó üzleti vagy személyes adatokat bizalmasan kezeli, nem rögzíti és nem adja tovább harmadik fél számára, üzleti titokként kezeli.

A felhasználási igény rögzítésével és a felhasználási díj kiegyenlítésével a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató ajánlatait eljuttassa a megadott e-mail címére, illetve megjelenítse a hozzá tartozó adminisztrációs felület oldalain.

8. Tulajdonjog

A programok részét képező adminisztrációs felületet alkotó grafikai elemek, továbbá a hozzájuk tartozó forráskódok a Szolgáltató tulajdonát képezik. Részleteinek másolása nem engedélyezett, szerzői jogvédelem alatt állnak.

A Felhasználó által rögzített adatok mindegyike a Felhasználó tulajdonát képezi, a Szolgáltató soha semmilyen körülmények között nem értékesíti illetve nem adja tovább harmadik fél számára.

9. Egyéb rendelkezések

Jelen általános szerződés feltételek dokumentumban (mely elektronikus formában kerül elfogadásra és megkötésre) nem rögzített kérdéseiben a Magyarországon hatályos PTK. és a kiegészítő jogszabályok az irányadóak.

A Szolgáltató jogosult az általános szerződési feltételek bármely pontjának előzetes jelzés nélküli megváltoztatására, azonban ha az a Felhasználó részéről többletköltséggel jár, előzetesen tájékoztatást küld részére a kapcsolattartási e-mail címére, illetve felhívást helyez el az adminisztrációs felület oldalain.

Felhívás a törvényi szabályozások és rendeltetésszerű használat betartására

A Felhasználó minden esetben a hatályos jogszabályok alapján, rendeltetésszerűen járjon el a program használata során.

A Szolgáltató nem vállal és nem nyújt a program rendeltetésszerű használatához szükséges információkon túl semminemű számviteli és könyveléstechnikai információkat és tanácsokat a Felhasználó részére.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megadott Felhasználói adatok hitelességét ellenőrizni. Amennyiben nem állnak rendelkezésére a megadott adatok hitelességét igazoló források, kérheti a Felhasználó általi cégbírósági végzés vagy cégkivonat elektronikus formában történő eljuttatását az info@deltha.hu e-mail címre. A Szolgáltató az adatok ellenőrizéséig jogosult a programhasználat felfüggesztésére. A felfüggesztésből adódóan felmerülő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a Felhasználó kártérítési igénnyel nem élhet.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibás adattartalommal, illetve nem rendeltetésszerű használat útján kiállított számlákból adódóan keletkezett vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Számlázó program bejelentési kötelezettség

A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet értelmében a beszerzett és használatba vett számlázó programokat, igénybe vett online számlázó rendszereket az adóalanynak be kell jelenteni az adóhatóság részére, erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A forgalomból történő kivonást szintén 30 napon belül köteles bejelenteni az online számlázó program használója.

A nyomtatvány megnevezése: SZAMLAZO

A SZAMLAZO nyomtatvány elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül illetőleg papír alapon nyújtható be.
(a nyomtatványt ide kattintva töltheti le)

Vonatkozó jogszabályok:

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
  • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
  • 2000. évi C. törvény a számvitelről 
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről
     

Felügyeleti szervek:

  • Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 


Jelen dokumentum 2015.01.01-től van érvényben.