DelthaCONTO alaprendszere és moduljai

2015.05.13. 15:03

Alaprendszer

Funkciók

 • Az alapvető vegyes, bank, pénztár, nyitó, záró naplók mellett tetszőlegesen további naplók adhatók meg.
 • Gyors és egyszerű a könyvelési tételek karbantartása, javítása.
 • Használható az automatikus kontírozás, ami meggyorsítja az adatfeldolgozást.
 • Szabadon választható és bővíthető számlatükör.
 • A könyvelési tételen belül több ÁFA kulcs is használható, ÁFA kulcsokhoz ÁFA sorok rendelhetők hozzá.
 • A könyvelési tételekhez tetszőleges hosszúságú megjegyzések kapcsolhatók.
 • Különböző színekkel jeleníti meg a rendszer a tartozik és követel egyenlegeket, ezáltal is segítve a felhasználót. A főkönyvi számlaszámok egyenlege könyvelés közben is követhető.
 • Folyószámla kezelése; a számlák részben is kiegyenlíthetők.
 • A lekönyvelt tételekről etikett nyomtatható, amelyen a Forint összeg mellett bármilyen deviza összeg is feltüntethető. Így nem szükséges a lekönyvelt bizonylatra kézzel ráírnia a számviteli törvény által előírt adatokat.
 • A cég pénzügyi adatainak megadásánál beállítható, hogy a vállalkozás KATA adózó vagy pénzforgalmi elszámolású.
 • Új év könyvelésének elkezdésekor a törzsadatok és a rendezetlen folyószámla-tételek átemelhetők az előző évről. Átalakuló cégek, előtársaságok esetében a törzsadatok átemelhetők az új cégbe.

Modulok

ÁFA modul

 • Általános ÁFA kezelés.
 • ÁFA nyilvántartás tetszőleges időszakra (havi, negyedéves) lehet kérni.
 • Az áfa-analitikában a program áfa-kulcsonként is összesít.
 • Áfasorra irányítás esetén lehetőség van a '65, 'A60, 'KATA, 'K102 nyomtatványok exportálásába az ABEV ANYK felé.

Folyószámla modul

 • Az előre lekönyvelt készpénzes számlákról utólag kinyomtatható a bevételi, kiadási pénztárbizonylat és az időszaki pénztárjelentés.
 • A pénztárbizonylatokon, pénztárjelentésben szereplő személyek neve feltüntethető a programmal.
 • Lehetőség van utólagos könyvelések esetén a pénztárbizonylatok újra sorszámozására.

Házipénztár modul

 • Egy vagy összes szállító, illetve vevő összes vagy rendezetlen tételei, valamint összesített forgalom.
 • Szállító és vevő esetén is lehetőség van partnerenkénti, vagy összes partner folyószámla, illetve rendezetlen tételeinek lekérdezésére.
 • Határidőn túli kintlévőségek korosítása tetszőlegesen meghatározható a korosítási opciók megfelelő beállításával. (korosítási csoportosítás és értékvesztés képzés)
 • Az analitikus listák dátum szerint is lekérhetőek, ezzel alkalmasak az analitika és a főkönyv egyeztetésére.

Mérleg, eredménykimutatás modul

 • Az éves beszámoló mérlege "A" és "B" változat, valamint összköltség és forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás "A" és "B" változatának készítésének lehetősége tájékoztató jelleggel a megadott hónap végéig. Év végén pedig a zárlati teendők elvégzése után elkészíthető a tényleges mérleg és eredménykimutatás.
 • A mérleg és eredménykimutatás elkészíthető megadott költséghelyre, munkaszámra vagy devizanemre is (e funkciókhoz a költséghely, munkaszám-modulra, illetve a deviza-modulra szükség van).
 • Mérlegátvezetések megadhatók, ezzel a költségvetési kötelezettségek túlfizetését, valamint a vevő- és szállító-túlfizetéseket a program átvezeti az egyéb követelések/egyéb kötelezettségek közé.
 • A mérleg és eredménykimutatás tetszőlegesen paraméterezhető.
Delthaconto mérleg modul

Deviza modul

 • Devizás könyvelési tételek lehetősége.
 • Főkönyvi kivonat lekérdezésének lehetősége devizaösszegben, külön megadott árfolyamma
 • Gyorsítja a munkát, a devizatörzsből való választást devizanemenként a megfelelően karbantartott árfolyamokkal
 • Vevő / Szállító analitika lekérési lehetősége bármilyen devizanemben és forintban külön.

UTK, költséghely, munkaszám modul

 • Helyettesíthető vele a 6-7 számlaosztály vezetése is, így ezzel a modullal termékeink, részlegek, tevékenységek forgalmát lehet figyelni. főkönyvi karton, főkönyvi kivonat, eredménykimutatás és mérleg lekérhető egy-egy költséghelyre vagy munkaszámra, illetve ezek a listák elkészíthetők a költséghelyek/munkaszámok feltüntetésével is.

Integráció modul

 • A DelthaBÉR és a MagnumERP programokból feladott tételeket fogadja a könyvelőprogram, és lekönyveli a megadott főkönyvi számokra.

Befektetett eszköz modul

 • Kilencféle leírási forma alapján képezhető a terv szerinti értékcsökkenés. A program a számviteli törvény és a társasági adó-törvény szerinti értékcsökkenést párhuzamosan számolja.
 • A terv szerinti értékcsökkenést a program automatikusan tudja könyveli a megadott naplóba. Könyvelés előtt ellenőrző lista kérhető le a könyvelendő tételekről.
 • Listázási lehetőségek a törzsadatok, és az értékváltozások alapján. Leltárelőkészítési lista készítése, főkönyvi számlaszámokra összesítéssel.
 • Számolhatunk értékcsökkenést maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján, illetve fejlesztési tartalékösszeg megadásával.
 • Összesítés az aktivált, kivezetett és selejtezett eszközök értékéből. 

Próbálja ki ingyen!

 • Igényelje most a DelthaCONTO program valamennyi funkcióját tartalmazó DEMÓ verzióját! 

Nézze meg kedvező árajánlatainkat!